WEDI GO HANES!

- Abaty Cwmhir Grŵp Astudio


Mae'r Grŵp Astudio yn parhau i gyfarfod ar y bedwaredd dydd Iau o'r mis am 2pm yn Celf O Gwmpas, Llandrindod. Am ragor o wybodaeth edrychwch â'r tudalennau Saesneg y wefan hon.


Cadeirydd, Roger Coward 01597 851021 admin.studygroup@abbeycwmhirhistory.org.uk

 

NEWIDIADAU SWYDDOGION


Ar ôl deng mlynedd ar hugain fel Chairiman yr Treftadaeth Abaty Cwm-hir Ymddiriedolaeth Dr John Davies wedi ymddeol yn y CCB diwethaf, Rhagfyr 2016. Etholwyd Roger Coward i'w olynu. Bydd John yn aros ar bwyllgor yr Ymddiriedolaeth. Mae Sian Meredith hefyd ymddeol fel ysgrifennydd ar ôl deng mlynedd ar hugain, ond bydd yn parhau ar y pwyllgor sy'n gyfrifol am deithiau cerdded, arlwyo a chyhoeddusrwydd papur. Mae ymroddiad y ddau; John a Sian i gynnal yr Ymddiriedolaeth wedi bod yn gwbl rhyfeddol ac rydym yn diolch iddynt am yr holl maent wedi'i wneud.
Cafodd Albert Ward ei ethol yn Ddirprwy-Gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth; ac mae John Hughes yn aros fel Ysgrifennydd Cofnodion. Ar y Pwyllgor hefyd mae Josie Jones, Sybil Davies, Sheila Ward & Angharad Hughes.

 

THIEF FFURFLENNI ABBEY STONE (Tachwedd 2016)

Mae darn o garreg o Abaty Cwm Hir wedi ei dychwelyd o Awstralia - am ei fod wedi dod a lwc ddrwg i'r lleidr. Mae'r "cefnogwr" o Abaty Cwm Hir yn cynnwys y neges hon gyda'r garreg:- "Rwy'f mor flin am gymryd, benthyca,dwyn (gan dangos edifeirwch -Gol) y darn hwn o'r hen Abaty yn Cwm Hir. Rwy'f wedi bod yn ddilynwr brwd o Tywysogion Cymru a'u hanes ac felly cymerais y darn carreg. Byth ers hyny dwi wedi cael y lwc mwyaf ofnadwy fel pe bai Llywelyn ei hun yn flin gyda fi. Felly rwyf yn ei danfon yn ol.

Ni fyddaf yn gadael fy enw na fy nghyfeiriad - dim ond fy mod yn edifar - oddiwrth cefnogwr o Awstralia."

Mae Ymddiriodolaeth Abaty Cwm Hir wedi derbyn y darn carreg sy'n mesur 2 x 1cm.