- Abaty Cwmhir Grŵp Astudio


Mae'r Grŵp Astudio yn parhau i gyfarfod ar y bedwaredd dydd Iau o'r mis am 2pm yn Celf O Gwmpas, Llandrindod. Am ragor o wybodaeth edrychwch â'r tudalennau Saesneg y wefan hon.


Cadeirydd, Roger Coward 01597 851021 admin.studygroup@abbeycwmhirhistory.org.uk

 

NEWID SWYDDOGION


Ar ôl deng mlynedd ar hugain fel Chairiman yr Treftadaeth Abaty Cwm-hir Ymddiriedolaeth Dr John Davies wedi ymddeol yn y CCB diwethaf, Rhagfyr 2016. Etholwyd Roger Coward i'w olynu. Bydd John yn aros ar bwyllgor yr Ymddiriedolaeth. Mae Sian Meredith hefyd ymddeol fel ysgrifennydd ar ôl deng mlynedd ar hugain, ond bydd yn parhau ar y pwyllgor sy'n gyfrifol am deithiau cerdded, arlwyo a chyhoeddusrwydd papur. Mae ymroddiad y ddau; John a Sian i gynnal yr Ymddiriedolaeth wedi bod yn gwbl rhyfeddol ac rydym yn diolch iddynt am yr holl maent wedi'i wneud.
Cafodd Albert Ward ei ethol yn Ddirprwy-Gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd Aelodaeth; ac mae John Hughes yn aros fel Ysgrifennydd Cofnodion. Ar y Pwyllgor hefyd mae Josie Jones, Sybil Davies, Sheila Ward & Angharad Hughes.