- Abaty Cwmhir Grŵp Astudio


Mae'r Grŵp Astudio yn parhau i gyfarfod ar y bedwaredd dydd Iau o'r mis am 2pm yn Celf O Gwmpas, Llandrindod. Am ragor o wybodaeth edrychwch â'r tudalennau Saesneg y wefan hon.


Cadeirydd, Roger Coward 01597 851021 admin.studygroup@abbeycwmhirhistory.org.uk