Dewch i ymchwilio'r  Hanes !       

Grŵp Astudio 

Abaty Cwmhir.

Yr ydyn ni ymchwilio i'r unig Abaty yn Sir Faesyfed drwy'r erthyglau. 

Chwaraewch ditectif ac edrychwch ar hanes.

Mae'r Grŵp Astudio yn parhau i gyfarfod ar y bedwaredd dydd Iau o'r mis am 2pm yn Celf O Gwmpas, Llandrindod. Am ragor o wybodaeth edrychwch â'r tudalennau Saesneg y wefan hon.

Information: admin.studygroup@abbeycwmhirhistory.org.uk 01597 851021