Dewch i edrych ar Hanes’ !       

Abaty Cwmhir Grŵp Astudio.

Ymchwilio i Abaty Sir Faesyfed
drwy'r erthyglau sydd wedi cael eu hysgrifennu am y abaty 1848-2010.

Chwarae ditectif ac edrychwch ar Hanes.

Mae'r Grŵp Astudio yn parhau i gyfarfod ar y bedwaredd dydd Iau o'r mis am 2pm yn Celf O Gwmpas, Llandrindod. Am ragor o wybodaeth edrychwch â'r tudalennau

Saesneg y wefan hon.

Information: admin.studygroup@abbeycwmhirhistory.org.uk 01597 851021