Digwyddiadau 2018

  Have a Go Hanes! Cyfarfod cyntaf Abaty Cwmhir Grwp Astudio am 14.00 o'r gloch yn Celf O Gwmpas, Heol Tremont, Llandrindod. (Grŵp Astudio cf)
23 Mawrth (Gwener) 1400 Dr David Stephenson, Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells.
19 Ebrill (Iau)  19.20 Darlith Flynyddol yn Neuadd Philips
19 Mai (Sad) Taith flynyddol i Abaty Cwm-hir, bore hwyr, cinio a phrynhawn yn yr ardal. (manylion llawn i'w gyhoeddi).
21 Gorffennaf (Sad)

Pererindod blynyddol. Ystrad Fflur i Abaty Cwm-hir. (Teithiau Cerdded cf).

22 Medi (Gwener) Darlith Flynyddol y Sylfaenydd Cadwallon "Owain Glyndwr" - Gareth Jones.
1 Rhagfyr (Sad) Taith gerdded Nadolig o amgylch Abaty Cwm-hir (Gweler Teithiau Cerdded am fanylion a ffurflen gais).
9 Rhagfyr - Dydd Sul - 13.00 Gwasanaeth Coffa Llywelyn ap Gruffydd yn yr adfeilion *
- 14.15 Darlith Flynyddol yn Neuadd Philips
- 15.30 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Neuadd Phillips

 


 Mae'r holl digwyddiadau hyn, ac eithrio'r daith, yn dechrau o  Abaty Cwmhir gyda pharcio yn Neuadd Phillips neu'r Home Farm drwy ganiatâd Mr a Mrs Hamer.

Mae mynediad i'r adfeilion yn agored, yn rhad ac am ddim, drwy'r flwyddyn, gyda mynediad caniataol trwy Home Farm a pharcio am ddim yn y maes parcio ger ganolfan wybodaeth CADW

1 Mae'r Ail bennill o gerdd Gymraeg “Llywelyn " gan Tom Parri-Jones

Gwybodaeth bellach: Sian Merududd d / o mandy@power-print.co.uk neu: johnglyn100@gmail.com

Gadewch i ni gael eich cyfeiriad e-bost i’ch cadw chi eu hatgoffa o ddigwyddiadau.
* Sylwer mae yna hefyd Gyfarfod yn y Monument Llywelyn yng Nghilmeri ar 9 Rhagfyr am 10.30. Cyfarfod yn Prince Llywelyn Inn - digwyddiad drwy'r dydd. Ffoniwch 01597 823,547.