Digwyddiadau 2019

   
30 Tachwedd (Sad) Taith gerdded Nadolig o amgylch Abaty Cwmhir (Gweler Teithiau Cerdded am fanylion a ffurflen gais).
8 Rhagfyr - Dydd Sul - 13.00 Gwasanaeth Coffa Llywelyn ap Gruffydd yn yr adfeilion *
- 14.15 Darlith Flynyddol yn Neuadd Philips
- 15.30 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn Neuadd Phillips

 


 Mae'r holl digwyddiadau hyn, ac eithrio'r perindod, yn dechrau o  Abaty Cwmhir gyda pharcio yn Neuadd Phillips neu'r Home Farm drwy ganiatâd Mr a Mrs Hamer.

Mae mynediad i'r adfeilion yn agored, yn rhad ac am ddim, drwy'r flwyddyn, gyda mynediad caniataol trwy Home Farm a pharcio am ddim yn y maes parcio ger ganolfan wybodaeth CADW

1 Mae'r Ail bennill o gerdd Gymraeg “Llywelyn " gan Tom Parri-Jones

Gwybodaeth bellach: Julian Lovell jlo.theabbey@gmail.com

Gadewch i ni gael eich cyfeiriad e-bost i’ch cadw chi eu hatgoffa o ddigwyddiadau.
* Sylwer mae yna hefyd Gyfarfod yn y gwesty Prince Llywelyn yng Nghilmeri ar 7 Rhagfyr am 10.30.  digwyddiadau drwy'r dydd. Ffoniwch 01597 823,547.