Ceisio cynyddu gwybodaeth o Abaty Cwmhir yn Sir Faesyfed, Powys, Cymru    lle credir bod Llywelyn Ein Tywysog olaf efallai wedi ei gladdu.

Drwy sgyrsiau, taflenni, llyfrynnau, teithiau a gweithgareddau eraill, sydd yn agored i'r cyhoedd yn ogystal â'r aelodau, i ymchwilio i hanes Canolbarth Cymru.
 
Cofio marwolaeth Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog olaf Cymru ar 11 Rhagfyr 1282 yn flynyddol, drwy gynnal gwasanaeth yn yr Abaty gyda arweinydd crefyddol ac yna y ddarlith flynyddol.
 
Trefnu pererindod o Ystrad Fflur i Abaty Cwmhir, 25 milltir ar draws  Canolbarth Cymru, bob blwyddyn ym mis Gorffennaf.  Hefyd, i drefnu taith arall ym mis Rhagfyr.
 
Mae Ymddiriedolaeth Abaty Cwmhir yn cymryd rhan weithredol mewn gwaith ymchwil i wneud â hanes pensaernïol yr Abaty, ei archaeoleg a ei le yn treftadaeth Cenedlaethol Cymru